Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

GIVE BLOOD

In under 1 hour, you could save up to 3 lives by giving blood with the Welsh Blood Service! 

Visit https://wbs.wales/HavforTC   to book a lifesaving donation

The next blood donation clinic in your area is:

Haverfordwest Rugby Club 25, 26 Mar & 8,9 Apr

Mewn llai nag 1 awr, gallech achub hyd at 3  bywyd trwy rhoi gwaed gyda Gwasanaeth Gwaed Cymru! 

Ewch I  https://wbs.wales/HavforTC  i wneud apwyntiad i roi rhodd a allai achub bywyd

Bydd y clinig rhoi gwaed nesaf yn eich hardal yn cael ei gynnal yn :

Hwlffordd Clwb Rygbi  ar 25,26 Maw & 8,9 Ebr