Concession Opportunity – Coffee Shop Concession for New County Library, Gallery and Visitor Centre in Haverfordwest.

This opportunity is for the provision of a coffee shop service to Pembrokeshire County Council on a concessionary basis.

The redevelopment of the Riverside Market into the Haverfordwest Library has included a bespoke glazed extension to the existing building for the purpose of a Coffee Shop.

If you are interested in applying, details can be found via Bravo Portal and Sell2Wales:
– https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml
– https://www.sell2wales.gov.wales/ (Reference Number: JUL259424)

Cyfle am Gonsesiwn – Consesiwn Siop Goffi ar gyfer Llyfrgell, Oriel a Chanolfan Ymwelwyr newydd yn Hwlffordd

Cynigir y cyfle hwn i ddarparu gwasanaeth siop goffi i Gyngor Sir Penfro ar sail consesiwn.

Mae ailddatblygiad Marchnad Glan yr Afon yn Llyfrgell Hwlffordd wedi cynnwys estyniad pwrpasol i’r adeilad presennol at ddiben Siop Goffi.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymgeisio, gellir dod o hyd i’r manylion drwy byrth Bravo a Gwerthwch i Gymru:
– https://etenderwales.bravosolution.co.uk/cym/login.shtml
– https://www.gwerthwchigymru.llyw.cymru/ (Rhif Cyfeirnod: JUL259424)

Related Post

Leave us a reply

You must be logged in to post a comment.